Om os

Klagenævnet for Ejendomsformidling er et privat klagenævn, som er godkendt af Erhvervsministeren til at behandle klager fra forbrugere over ejendomsmæglere. Nævnet behandler således ikke klager vedrørende erhverv. Nævnet er underlagt lov om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager, og organisationerne bag nævnet er Dansk Ejendomsmæglerforening, Forbrugerrådet Tænk og Grundejernes Landsorganisation.

Nævnet er opført på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens liste over ATB-instanser i overensstemmelse med lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager § 4, stk. 3, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Listen kan findes her:

Liste over godkendte klageinstanser

Europa-Kommissionens liste over alternative tvistløsningsorganer i hele EU kan findes ved at trykke her.

Klagenævnets sammensætning

Nævnet består af en uafhængig formand, der udpeges af de 3 organisationer bag nævnet, og medlemmer udpeget af henholdsvis ejendomsmæglerbranchen og forbrugerne. Alle medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. På nævnsmøderne deltager 5 medlemmer: Formanden, 2 medlemmer, der repræsenterer ejendomsmæglerbranchen og 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne. Hvert medlem har 1 stemme. 

Formand: Landsdommer Benedikte Holberg

Medlemmer udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening: Flemming Elsborg og Sebastian Rasmussen

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk: Jakob Steenstrup

Medlemmer udpeget af Grundejernes Landsorganisation: Susanne Rendtorff