Erhvervsdrivende som ikke har efterlevet nævnets kendelser

Nedenfor findes en liste over de erhvervsdrivende, som ikke har efterlevet afgørelser fra Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Offentliggørelse sker, når den erhvervsdrivende ikke har efterlevet en afgørelse indenfor den i kendelsen givne frist på 30 dage. Når fristen er udløbet, bliver den erhvervsdrivende skriftligt oplyst om, at såfremt afgørelsen ikke efterleves inden for en yderligere frist på 14 dage, vil den erhvervsdrivendes navn blive offentliggjort på listen på nævnets hjemmeside.

Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en erhvervsdrivende, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den erhvervsdrivende slettes fra listen.

Oplysninger om en sag kan under alle omstændigheder ikke fremgå af listen i mere end 1 år.

Erhvervsdrivende, som ikke har efterlevet nævnets kendelser

Listen er tom